TTB: “SGK’nın Covid-19 genelgesini düzeltin”

17 May 2020
TTB SGK’nın Covid-19 genelgesini düzeltin

Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır!
Türk Tabipleri Birliği (TTB), SGK’nın Covid-19 ‘meslek hastalığı değildir’ tespitini yaptığı genelgesine tepki gösteren bir açıklama yayınladı. “Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır” başlıklı açıklama metni Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SGK Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Açıklama metninde, dünyanın değişik ülkelerinde salgın hastalıklar ve özel olarak Covid- 19 salgını ile ilgili örnekler verildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının durumunun işe bağlı hastalık olarak kabul edilmesi yönündeki girişimlerine ve ısrarlı taleplerine karşın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 7 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı 2020/12 sayılı genelge aksi bir tabloyu ortaya koydu.

Söz konusu genelgede koronavirüsün bulaşıcı bir hastalık olduğu, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil; 5510 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerekliliği bildirildi.

Genelgenin koronavirüs hastası sağlık çalışanları yönünden de iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirme yapılmasının istenilmediğini ortaya koyduğunu belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı göndererek, genelgenin düzeltilmesini istedi.

Dünya örneklerine de yer verilen yazılarda, sağlık çalışanlarının bulaş açısından yüksek risk altında çalıştıkları, alınan önlemlere rağmen bir buçuk ay gibi bir sürede ülkemizde binlerce sağlık çalışanının hastalandığı, onlarcasının da yaşamını yitirdiği belirtilerek, hak kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.


 

paylaş