Güncel belgi

15 May 2020

TKP’ne özgürlük! İçinde bulunduğumuz dönemde bu istem somut, güncel bir belgidir. Faşist tırmanmaya, bu somut tehlikeye karşı işçi sınıfının, halkımızın savaşını örgütleyen, yöneten TKP’dir. Komünistlerin önünde duran görev, savaşın bu ana yönünü göz ardı etmeden “TKP’ne özgürlük” belgisini işçi sınıfına, geniş emekçi yığınlara mal etmek, tüm ilerici, demokratik çevrelere benimsetmektir. Bu görev, parti örgütlerinin sınıf savaşlarını, faşist tehlikeye, emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye karşı halkımızın yığın eylemlerini daha geniş ve etkin biçimde örgütleme ve yönetmesiyle, yığınlarla daha sıkı bağlanmasıyla, partinin politik-ideolojik ve örgütsel birliğini daha do güçlendirmeliyle böylesi bir süreç içinde başarıya ulaşır.

Yazının devamı için tıklayınız

paylaş