Yaşasın 1 Mayıs; Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik için...

01 May 2020

Türkiye ve Dünya İşçi Sınıfı, bu 1 Mayıs’ı koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel olarak alanlarda kutlayamıyor. Ancak, İşçi Sınıfının Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik için Birlik, Dayanışma, Mücadele savaşımı bitmiyor. Savaşım günün koşullarına uygun başka biçimler alarak devam ediyor.
İşçi Sınıfı, şehir ve köy emekçileri, kadınlar, gençler, aydınlar, sömürüsüz, sınıfsız bir toplumsal düzen için mücadeleyi yükseltiyor.

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren sermaye sınıfı, karlarına kar katıyor. Banka ve finans, sağlık, gıda, hizmet üreten şirketler gittikçe zenginleşiyor. Bir avuç dolar milyarderi servetlerine servet katıyor. 2020 başlarında derinleşmeye başlayan ekonomik krizin etkileri, tekeller tarafından salgının korkusunun ardına gizleniyor. Bir yandan can derdine düşen milyonlar, krizi fırsata çeviren sermaye sınıfının işsizlik, yoksulluk, açlık tehditlerinden çıkış yolları arıyor.

Emperyalizm, ulusların ve halkların, onurlu toplumlar olarak var olmalarını engelliyor. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere, emperyalist merkezler, ulusların ve halkların özgür, eşit toplumlar olarak kardeşçe yaşamalarını engellemek için savaşçı, saldırgan politikalarını artırıyor.
Emperyalizm, Küba, Venezüela, İran, Suriye, Yemen’e karşı ekonomik ve savaşçı böl/yönet politikalarını hızlandırıyor. Türkiye, Rusya ve Çin’e karşı povokasyonlarına devam ediyor.

Emperyalist-kapitalist ülkelerin tüm saldırgan politikalarına karşı, İşçi Sınıfı ve Emekçi kitleler, salgın günlerinde bile mücadeleyi bırakmıyor. Kapitalizmin yarattığı insanlık dışı sağlık koşullarına karşı sağlık emekçileri, halk sağlığını gerçekleştirmek için canlarını ortaya koyarak onurlu bir mücadele veriyor. Gıda, hizmet, taşıma, ilaç, enerji emekçileri insanlık dışı çalışma koşullarına rağmen var güçleriyle yaşamın devamı için emek harcıyor, üretiyor. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, yaşamın devamı için mücadele eden işçileri ve emekçileri selamlıyoruz.

Mayıs 1886’da, canlarını ortaya koyarak 8 saat işgününü kazanan ve 1 Mayıs’ları var eden Chicago işçilerini selamlıyoruz, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar.
1 Mayıs 77’de Taksim 1 Mayıs Alanında yaşamını yitiren canlarımız yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar.

Biz yenidünya ekibi olarak, Türkiye ve Dünya İşçi Sınıfının bu olağandışı koşullarda kutlanan 1 Mayıs’ını selamlıyor, Bağımsız Bütün Vatan, Laik Demokratik Cumhuriyet, Sömürüsüz Emek mücadelesine katkı koymaya devam sözünü veriyoruz.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması
Yaşasın 1 Mayıs
Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik için...

Yenidünya halk gazetesi yayın ekibi
 

paylaş