Emeklilerin elektrik, su ve ısınma giderlerini devlet karşılasın!

22 Mar 2020
emeklilerin elektrik, su ve ısınma giderlerini devlet karşılasın

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için “İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması” konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi hakkında kısa adı Tüm Emekli-Sen olan Tüm Emekliler Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.  

Açıklamada, “Salgın hastalığa karşı bu tür önlemler gecikmeksizin alınmalı ve harfiyen uygulanmalıdır. Bu konuda sendikamız bu önlemi doğru bulmaktadır. Ancak bu tür önlemlerle salgından korunurken başka sıkıntıların oluşması mümkündür” denilerek; “Sokağa çıkma yasağı süresince, 65 yaş üstü emeklilerin, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların beslenme, gıda ve sağlık ihtiyaçları ile elektrik, su ve ısınma giderlerinin ilgili kamu birimlerince karşılanması” ve “çalışan emeklilerin sokağa çıkma yasağı süresince ücretli izinli sayılmaları” talep edildi.

Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni şöyledir:

Basına ve Kamuoyuna

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gerek kamu idaresi gerekse de kişiler salgına karşı önlem almaya gayret sarf etmektedirler. Sağlık Bakanlığının salgına geç müdahalesi özellikle yurtdışından gelenlerin karantinaya alınmadan sınır geçişine izin verilmesi, yetersiz test kitleri nedeniyle tarama yapılamaması salgının şiddetini ve yaygınlığını artıran unsurların başında gelmektedir.

Alınan önlemlere 21 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle “65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının yasaklanması” eklenmiştir. Elbette salgın bir hastalığa karşı bu tür önlemler gecikmeksizin alınmalı ve harfiyen uygulanmalıdır. Bu konuda sendikamız bu önlemi doğru bulmaktadır.

Ancak bu tür önlemlerle salgından korunurken başka sıkıntıların oluşması mümkündür.
    
Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, 65 yaş üstü emekliler, yaşlılar ve kronik hastalar için sokağa çıkamayacakları sürece ihtiyaçlarının karşılanması, beslenme, gıda ve sağlık hizmetlerinin evlerinde oluşturulacak birimlerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

Dün akşam açıklanan sokağa çıkma genelgesinde bu tür hizmetlerin verileceğinin bildirilmesi olumlu bir durumdur. Ancak bu hizmetlerin hangi birimler tarafından ve nasıl verileceği yerine getirileceği belli değildir.

Bu belirsizliğin bir an önce giderilmesini ve belirttiğimiz diğer konuların örneğin sokağa çıkma yasağı süresince elektrik su ısınma giderleri ilgili kamu birimlerince karşılanmalı talebimiz de yerine getirilmelidir. Eğer sokağa çıkma yasağına tabi kişiler arasında ikinci bir işte çalışanlar varsa ücretli izinli sayılmalıdırlar.

Sağlıklı ve insanca bir yaşam sürdürmek hepimizin hakkıdır. Sendikamız bu çerçevede atılacak olumlu adımları desteklemeye ve alınacak önlemlerin sonuçlarını takip etmeye ve kamusal sorumluluğu ile Merkezi İdareyi, Yerel Yönetimleri uyarmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TÜM EMEKLİ-SEN 
Merkez Yürütme Kurulu 
22 Mart 2020

 

paylaş