Kayıt dışı sömürüde göçmen işçi emeği

07 Şub 2020

Türk-İş’in "Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenler" araştırmasına göre, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 40’ı ekonomik olarak kendini normal koşullarda görüyor. Suriyelilerin ortalama gideri ise aylık 2 bin 61 lira.

Sonuçlara dair konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iş gücü piyasasında neredeyse küçük ve orta işletmelerin tamamında kayıt dışı mülteci işçi çalıştırıldığını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 20.6’sı ‘1000 lira ve altı’ yanıtını verirken, yüzde 40.7’si ‘2 bin lira’ seçeneğini işaretledi. Aylık harcaması ‘2 bin 1 lira - 3 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 20.1, ‘3 bin 1 lira - 4 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 6.9, ‘4 bin 1 lira ve üstü’ olanların yüzde 4.9 oldu. Katılımcıların yüzde 6.7’si ise soruya yanıt vermedi.

 

4 milyon göçmen

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığına dikkat çekti. Diğer ülkelerden gelen vatandaşlarla birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını kaydeden Atalay, şunları söyledi:

“Sığınmacı işçilerin kayıt dışı istihdamını Suriyeli sığınmacı işçiler başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerden gelen işçiler oluşturuyor. İşgücü piyasasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacı emeğinin kayıtdışı istihdam edildiği biliniyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda, günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğuna 1.500-1.800 TL ücretle çalıştırılıyor. Suriyeliler başta olmak üzere kamunun bütün kayıt dışı çalışanlara karşı hassasiyeti önemli. Kayıt dışı çalışmanın meydana getirdiği vergi kaybı, zaten bozuk olan vergi düzenini daha fazla bozarak adaletsizliğe yol açıyor.”

 

 

paylaş