Açlık sınırı 2.103 TL, Yoksulluk sınırı 6.850 TL

29 Kas 2019

Bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 2.578 TL

Mutfak enflasyonu yıllık ortalama yüzde 17,89 oranında...

“Yetecek ücret” emek geliri elde edenlerin temel sorunu...

Mevcut asgari ücret dört kişilik aileye ancak 9 gün yetiyor...

 

Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından yapılan, çalışanların geçim şartlarının incelendiği “Açlık ve Yoksulluk Sınırı”araştırması kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada öne çıkan temel özellik, ücretli çalışanların elde ettiği toplam gelirin “insan onurunun gerektirdiği yaşam şartlarını”karşılamaktan uzak olmasıdır. Toplumun ağırlıklı bölümünün ücretli çalışanlar ve emeklilerden olduğu, elde edilen aylık ücret gelirinin-özellikle işçiler bakımından-genel olarak asgari ücret veya biraz üstünde bir seviyede bulunduğu, ülkemizde kayıtdışı çalışmanın yaygın olduğu da dikkate alındığında “yetecek ücret”temel talep olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Türk-İş Araştırmasının 2019 Kasım ayı sonucuna göre:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.102,83TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.849,62TL,
  • Evli olmayan-çocuksuzbir çalışanın‘yaşama maliyeti’ise aylık 2.577,94TL olarak hesaplandı.

 

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeküzere ilk toplantısını 2 Aralık 2019 günü yapacaktır. Aylık net asgari ücret halen 2.020 TL’dir. Bu tutar, dahabelirlenirken devletin resmi olarak tek bir işçi için hesapladığı aylık geçim maliyetinden yaklaşık 200 TL daha düşük olmuştur.Yapılması gereken harcama tutarı ile elde edilen gelir arasındaki fark, ücretli çalışanların borçlanmasına ve temel ihtiyaçlarında kısıntı yapmalarına yol açmıştır. Türk-İş asgari ücret belirleme çalışmalarının yeniden yapılacağı bu aşamada bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 2.578TL olarak hesaplamıştır. Diğer bir ifadeyle halen geçerli olan asgari ücret-bugün itibariyle-558TLeksik ödenmektedir. Asgari ücretli çalışanlar ağırlaşan geçim şartları karşısında çaresizbırakılmaktadır. Emek örgütlerinin tüm taleplerine rağmen asgari ücret kadar gelir vergi dışı bırakılmamıştır. “İnsanca yaşama yetecek ücret” arayışı günümüzde tüm yakıcığıyla devam etmektedir. Kamuoyunun gündeminde başta gelmesi gereken temel sorundurve öncelikle çözümü için gerekli adım atılmalıdır. Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı160TL’dir. Gıda yanı sırayapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre522TL olmuştur.

Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Kasım 2019’da şu şekilde olmuştur.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göreyüzde 2,16 oranında arttı.

Yılın ilk onbir ayı itibariyle fiyatlardaki artışyüzde 8,33oranına ulaştı.

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde8,24 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,89 olarak hesaplandı.

 

 

paylaş