Yargıtay: “Sendikal faaliyet konuşmadan olmaz”

19 Kas 2019

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyerinde sürekli diğer arkadaşlarıyla konuşarak üretimi yavaşlattığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan işçinin yaptığı konuşmaların sendikal faaliyet kapsamında olduğunu ve sendikal tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

İş Mahkemesinde görülen bir davada işçi avukatı müvekkilinin iş akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı ve sendikal tazminat alacaklarını istedi. İşveren avukatı ise işçinin iş akdinin geçerli ve haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi. Yerel mahkeme, davacı işçinin iş akdi feshinin sendikal nedene dayanmadığı kanaatine vararak sendikal tazminat talebinin reddine karar verdi. Bunun üzerine işçi avukatı kararı temyiz etti. Temyiz edilen karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, işçinin sendikal tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararının gerekçesinde, işveren tarafından işçiye gönderilen fesih bildiriminde, "İşyerinde sürekli olarak diğer çalışma arkadaşlarınızı rahatsız edecek ve üretim faaliyetinden alıkoyacak şekilde konuşmalar yapmaktasınız. Bu durum sizin verimsizliğinizin yanı sıra diğer çalışanların da çalışmasını etkilemekte ve üretim adetlerinde düşmeye sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda bu durum diğer çalışma arkadaşlarınızla ve üstlerinizle olan ilişkilerinizde ciddi sorunlar yaşanmasına sebebiyet vermektedir" ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı.

Daire bozma kararının gerekçesinde, şunları kaydetti: "Fesih nedeni yapılan davacının diğer arkadaşları ile konuşmasının içeriğinin sendikal faaliyet olduğu dinlenen tanık beyanları ile anlaşılmıştır. Davacının iş akdinin açıklanan sendikal faaliyeti nedeni ile sona erdirildiği anlaşılmakla; mahkemece sendikal tazminat talebinin kabulü gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddi hatalıdır."

 

paylaş