Açlık sınırı 2.058tl, yoksulluk sınırı 6.705tl

03 Kas 2019

Alım gücü geriledikçe enflasyon düşüyor.
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.058tl, yoksulluk sınırı 6.705tl
Bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 2.526tl
Ancak mutfak enflasyonu yıllık ortalama yüzde 19,26 oranında...

Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) çalışanların geçim şartlarını araştırdığı “açlık ve yoksulluk sınırı”araştırması açıklandı.
Günümüzde, devletin resmi tüketici fiyatları endeksinde -baz etkisiyle-ortaya çıkangerileme tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Aslında asıl ön plana çıkarılıp değerlendirilmesi gereken husus, ücretli çalışanların satın alma gücünde ortaya çıkan gerilemenin özellikle gıda harcamalarında bile tasarrufu zorunlu kılmasıdır. Son dönemde doğalgaz, elektrik, ulaşım gibi dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamalarında önemli yeri olan alanlarda peş peşe gelen zamlar, gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açmaktadır. Nitekimpazar esnafı satışların gerilediğinden şikayetçi olurken, market sorumluları azalan sepet harcamasına dikkat çekmektedir.

Türk-İş Araştırmasının 2019 Ekim ayı sonucuna göre:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.058,46TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.705,08TL,
  • Evli olmayan-çocuksuzbir çalışanın‘yaşama maliyeti’ise aylık 2.526,14TL olarak hesaplandı.

Ücretli çalışanların elde ettiği gelir düzeyi ile yapılmak gereken harcama arasındaki fark geçim koşullarının olumsuzluğunu ortaya koymaktadır. Halen geçerli olan asgari ücret2.020 TL’dir. Oysa bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 2.526 TL’dir. Diğer bir ifadeyle elde edilen gelir ile yapılmak gereken harcama arasında var olan 506 TL’lik fark ya borçlanmayla karşılanmak ya da yaşama standardınındüşürülmesiyle ortadan kalkacaktır. Ücretli çalışanlar bir yandan fiyat artışları nedeniyle satın alma güçlerinde kayıp yaşarken diğer yandan artan vergi oranları nedeniyle net ücretlerinde de kayıpla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin, ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi bu yılın Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken (1.091 TL vergi ve sosyal güvenlik primi için kesilmektedir) Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL olmaktadır. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, günümüzde 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye gerilemektedir. Aslında bu durum, uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların ücretli çalışanlara yansımasını ortaya koyan önemli göstergelerden birisi olmaktadır. Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı139 TL’dir. Gıda yanı sırayapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre453TL olmuştur. Türk-İş tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksi ile TÜİK tarafından hesaplanan gıdaendeksi ve tüketici fiyatları endeksinin yıllık ortalama değişimine bakıldığında, fiyatların -son aylarda biraz gerilese de-halen yüzde 20’ler düzeyinde seyrettiği görülmektedir.

Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2019’da şu şekilde oldu: •Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göreyüzde 0,29oranında azaldı. •Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artışyüzde 6,04 oranında oldu •Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı –bu yine baz etkisiyle-yüzde 7,25 olarak hesaplandı. •Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,26 oldu.

paylaş