Tüm Emekli-Sen kongresinden birlik kararı çıktı

23 Eki 2019

Tüm Emekliler Sendikası 2. Olağan Merkez Genel Kurulu 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Salonunda yapıldı.

 

Sendika Avukatı Cemalettin Gürler'in Divan Başkanlığına seçildiği iki gün süren kongrede çok sayıda delege söz alarak, kürsüde yaptıkları konuşmalarda emeklilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini dile getirdi.

 

Emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmeleri için yürütülen toplu sözleşmeli sendika hakkının kazanılması mücadelesinde zafere ulaşabilmek için, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde çeşitli isimler altında örgütlenmiş ve çeşitli nedenlerle bölünmüş durumda olan emekli sendikalarının DİSK çatısı altında örgütsel birliğinin gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtildi.

 

Zafere giden yolun birleşik yığınsal mücadeleden geçtiği, birleşmeye giden yolda hayat pahalılığına, zamlara ve dolaylı vergilere karşı emekli maaşlarına ek zam yapılması talebiyle Tüm Emekli-Sen ve DİSK Emekli-Sen tarafından ortak eylemler örgütlenerek, alanlarda omuz omuza birlikte mücadele içerisinde geçmişte yaşanan olumsuz tartışmaların aşılabileceği ve 15-16 Haziran’ı, DGM ve MESS Direnişlerini yaratan DİSK'in şanlı mücadele bayrağının hep birlikte yürüyerek geleceğe taşınabileceği vurgulandı.

 

Tüm Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde DİSK’e üyelik talebiyle yapılan başvuruya bağlı olarak Sendika Tüzüğü gereğince verilen karar önergesi ile DİSK’e üyelik başvurusu Genel Kurul tarafından oylanarak kabul edildi.

 

Gündem gereğince yapılan tüzük değişikliği ve çeşitli konularda verilen karar önergeleri görüşmelerinin tamamlanmasından sonra seçimlere geçildi.

 

Çarşaf liste ile gerçekleştirilen ve çok sayıda delegenin Merkez Zorunlu Organlarına üye olduğu seçim sonucunda Merkez Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyelikleri aşağıdaki şekilde oluştu.

 

MYK Asıl Üyeleri:

1-Salman HÜRKARDEŞ

2-Özcan ERDOĞAN

3-Ahmet ÇAĞRITEKİNCİ

4-Ahmet ÖZDEMİR

5-İshak KOCABIYIK

6-Ali SÜRÜCÜ

7-Melek GÜREŞ

8-Haydar PINARBAŞI

9-Mukaddes TUNCA

 

MYK Yedek Üyeleri:

1-Hüseyin DEMİRTON

2-Zeynel Abidin ERGEN

3-Şükriye ERCAN

4-Ahmet KESİK

5-İsmihan KEPENEK

6-İbrahim YILMAZ

7-M. Vedat ŞERİFOĞLU

8-Emine AĞAOĞLU

9-Ayfer GÜNDOĞAN

 

Yeni göreve seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde biraraya gelerek kendi aralarında görev dağılımı yapmak suretiyle Genel Başkan ve Merkez Sekreterlikleri belirlenecek.

paylaş