Memur-Sen solundan kalktı

13 Eyl 2019

MEMUR-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı 31'inci İl Temsilcileri Toplantısının sonuç bildirgesini yayınladı.

Toplantı sonucu alınan kararlar Memur-Sen'in bu güne kadar izlediği yandaş sendika çizginin artık sürdürülemez olduğunu gösterir nitelikte.

Toplantı sonuç metninde öne çıkan kararlar şunlar;

 

Hakem Kurulu

Hakem Kurulu'nun varlığı tartışılmalı KAMU Görevlileri Hakem Kurulu'nu (KGHK) anayasal hale getiren 2010 Anayasa değişikliklerini o dönem büyük coşkuyla destekleyen Memur-Sen, bildiride ise Hakem Kurulu'nu açıkça eleştirdi.

Toplantı Sonuç Bildirgesi'nde, "Hakem Kurulu'nun tutum ve kararları, bu kurumun varlığını ve ciddiyetini tartışmaya açmıştır. Toplu sözleşme sürecinin bütününde oluşan tablo, kamu işvereninin güvenilirliğinin, hakem heyetinin özerkliğinin ve 4688 sayılı Kanun'un yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Masada tarafları eşit görmeyen dayatman bir dille sürecin işletilmesi, üzerinde uzlaşılan konuların tek taraflı olarak düzenlenen bir tespit tutanağıyla yok sayılması asla kabul edilemez. Yasanın açık hükümlerinin bile uygulanmadığı bu tabloyu, emeğin ve emekçinin değersizleştirilmesi olarak görüyoruz."

 

Ek gösterge

3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözler tutulmalı, taahhütlerin gereği yapılmalı, ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

 

Grev yasağı ve memura siyaset

Grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme düzeneği adil şartlarda bir müzakereyi imkânsız kıldığından kamu görevlilerine yönelik grev yasağı kaldırılarak grevsiz toplu sözleşme garabeti son bulmalı ve ayrıca kamu görevlilerine uygulanan siyaset yasağına da son verilmelidir.

 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nde iyileştirmeler yapılması gerektiği görüşü de bildirgede yer aldı. Sistemin işlemez olduğunu vurgulamaktan kaçınan kararda şöyle dendi: 'Büyük Türkiye yolunda önemli bir adım olarak tesis edilen ve bizim de destek verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'nin iyileştirmeye açık alanlarının sivil toplum kuruluşlan başta olmak üzere alınmış olan öneriler doğrultusunda iyileştirilmesi ivedi gerçekleşmeli, art niyetli sistem tartışmalarına fırsat verilmemelidir."

paylaş