Suriyeli göçmenler kölece çalıştırılıyor

09 Ağu 2019

CHP'li Ağbaba'nın raporuna göre 1 milyona yakın Suriyeli kayıt dışı çalışıyor. Kayıtlı olarak çalışan işçilerin aldığı en yüksek ücret ise sadece 1500 lira.

Ağbaba'nın raporuna göre 3,6 milyon Suriyeli göçmenden 1 milyona yakını kayıt dışı çalışıyor. Kayıtlı olarak çalışan işçilerin aldığı en yüksek ücret 1500 lira. 2013 yılından bu yana ise en az 492 göçmen işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba kayıt dışı çalışan göçmen işçilerle ilgili rapor hazırladı.

Buna göre, kayıt dışı ve düşük ücretler ile istihdam edilen Suriyeli göçmen sayısı 1 milyonu buldu. 15 yaş altı çalışan çocuk nüfusu ise bu rakamın neredeyse yüzde 20'sini oluşturdu. 2019 yılında çalışma izni verilen Suriyeli göçmen sayısı ise sadece 31 bin 185.

Raporda aktarılan TÜİK verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34'lere yaklaşmışken, bu oran içerisinde göçmen işçilerin varlığı önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi.

 

En yüksek 1500 lira

Raporda, kayıtlı olarak çalışan göçmen işçilerin aldıkları en yüksek ücretin 1500 TL olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı olan göçmenlerin bu kadar düşük ücret ile çalıştırılması çalışma yaşamında yoğun bir emek sömürüsünü ortaya çıkarırken, aynı zamanda çalışma yaşamı içerisinde işsizliği artırıyor. Bu durum, çalışanlar arasında rekabetin ve ayrımcılığın artmasına neden oluyor. Yani AKP iktidarı, göçmen işçilerin bu şekilde emek sömürüsüne maruz bırakılmasına göz yumarak kendi ülkesinde ki işçilerin de yaşam standartlarını zorlaştırıyor, işsizliğe bilinçli bir şekilde ön ayak oluyor.

 

Göçmenler çalışırken de ölüyor

2013 yılından bu yana en az 492 göçmen işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen raporda, çalışma izni olan göçmen işçilerin herhangi bir sendika hakkının bulunmadığının altı çizildi.

Hayatını kaybeden göçmen işçilerin; yüzde 65'ini Suriyeli göçmen işçi, yüzde 13'ünü Afgan işçi oluşturdu, iş cinayetleri en çok inşaat ve tarım sektöründe oldu.

 

Yoksulu yoksulla kırıyor

Raporda, CHP Genel Başkanı Ağbaba'nın şu değerlendirmeleri de yer aldı: "Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34'lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır. AKP iktidarı Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını arttırmakta çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır."

İktidarın göçmen işçilerin kayıt dışı olarak istihdam edilmesinin önüne geçmesi gerektiği belirtilen raporda, "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün( ILO) 97 sayılı sözleşme göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Böylece hem göçmen işçiler hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir" ifadelerine yer verildi.

paylaş