İşverenlere yeni kıyak, maaşlar işsizlik fonundan

28 Haz 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan 1198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. "Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında" adlı karar ile işverenle, 'Fazla Çalışma' için yaptıkları başvurular sonucu aldıkları desteği 31 Aralık 2019 tarihine kadar tekrar başvurarak 3 ay daha uzatabilecekler. Cumhurbaşkanı Kararı 4447 sayılı kanunun ek 2. maddesi çerçevesinde verildi.

Fona göz diktiler

Cumhurbaşkanı kararına göre, ek olarak yapılacak 'Kısa Çalışma' talebinde yeni bir ek talep olmaması halinde ayrıca bir uygunluk raporu aranmayacak. Ayrıca uzatılan kısa çalışma süresi, ilk başta belirtilen 3 aylık ödeme süresinden düşülmeyecek. Yani, kısa çalışma ödeneğinin birinci ayında bu uzatma başvurusunda bulunan şirkete ilk aydan itibaren ekstra 3 ay verilip toplamda 4 ay bundan yararlanması sağlanmayacak, aksine ilk uzatma dönemi olan 3 ayın bitmesi beklenip bunun üzerine 3 ay daha eklenerek 6 aya çıkması sağlanacak. 2019 yılı sonuna kadar başvurulması gereken ek uzatma talebi akıllara özel sektörün dış borçları için verilen vadelere ilişkin kendilerine yapılan bir kıyak olduğunu düşündürüyor. İşverenlerin yeni dönem ihtiyaçları yine işçiler için oluşturulmuş fonlarla gideriliyor.

Kısa çalışma nedir?

Kısa çalışma, kanunda yer alan şekliyle, "Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere" işverenin başvurusu ve bakanlığın uygunluk testi sonrası veriliyor. Bu durumda İŞKUR, işçilerin maaşının yüzde altmışı oranında kısa çalışma ödeneğini işveren yerine öderken, işveren sadece işçilerin sigorta primlerini yatırmakla mükellef oluyor.

paylaş