Ulusal endüstri

16 Haz 2019

Türkiye Komünist Partisi’nin programında, “Türkiye’nin ulusal bağımsızlığının korunmasında, geri kalmışlıktan kurtulmasında, memleketin endüstrileşmesi önemli bir yer tutar” deniyor. Oysa işbirlikçi burjuvazinin, uluslararası emperyalist tekellerle, NATO, AID, Dünya Bankası, Konsorsiyum gibi bankalarla ortaklık kuran sermaye çevrelerinin stratejisi ülkemizde ulusal ağır endüstrinin kurulmasını engellemek olmuştur. Ülkenin doğal zenginliklerini yoğun bir biçimde vurguncu yeni ve yabancı tekellere peşkeş çekilmiş, bütçe saldırgan NATO plânlarına göre ayarlanmış ve ülkemiz emperyalizminin bir yan sömürgesi durumuna getirilmiştir. Bunun başlıca nedeni ülkemizin ekonomik ve politik bakımdan emperyalizme bağlı olmasıdır.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş