Tarımda çöküş önlen(e)miyor

03 Haz 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tarafından hazırlanan “Üretim Yapamayan Tarım Ülkesi Türkiye” başlıklı rapor, AKP iktidarı süresince tarım sektöründe yaşanan çöküşün acı gerçeklerini ortaya koyuyor.

Rapora göre AKP'nin uyguladığı politikalarla tarım çökme noktasına geldi. AKP ülkede üretim yapılması için politika üretmek yerine ithalat yapmayı tercih etti. AKP uzun vadeli planlama yerine yılı, ayı ve günü kurtarmaya dönük uygulamalar yaptı.  

Yasa uygulanmadı
2006'da çıkarılan tarım yasasının öngördüğü tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak payın milli gelirin yüzde 1'inden az olmaması hükmüne uyulmadı. Tarımsal destek milli gelirin yüzde 0.36'sı ile 0.63 aralığında kaldı. Nüfus her yıl 1 milyona yakın artarken tarım alanları ve tarımsal üretim geriledi. 

Çiftçi üretimden ayrılıyor
2002 yılında 26.5 milyon hektar olan tarım alanları, 2018 yılında kadar 3.35 milyon hektar azalarak 23.2 milyon hektar alana düştü. 2003 yılında 2 milyon 765 bin 287 kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıyken, 2018 sonunda bu rakam 2 milyon 103 bin 765 kişiye düştü. 661 bin 519 kişi üretimden ayrıldı.  

İstihdamda tarımın payı düşüyor
2002 yılında tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 7 milyon 458 bin kişi olurken bu sayı Aralık 2018 itibarıyla 4 milyon 795 bin kişiye düştü. Son 16 yılda tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 2 milyon 663 bin kişi azaldı. Tarım sektörünün istihdam içindeki payı da yüzde 35 iken 2018 yılında bu pay yüzde 17.3'e geriledi.  

Tarımda büyüme durdu
2002 yılında tarımın Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 10.27 oranındayken bugün bu oran yüzde 5.76'ya geriledi. Tarım sektörünün büyüme hızı 2002 yılında yüzde 8.7 olurken bugün oran yüzde 1 seviyesinde.

İthalata destek verildi
AKP iktidarı döneminde tarıma verilmesi gereken destekler ithalat yapılarak harcandı. 2003-2018 yılları arasında Türkiye 95 milyar 260 milyon dolar tutarında tarımsal ürünü ithal etti.

Çiftçi borç batağında
Destek görmeyen ve ürettiğinden kazanamayan çiftçi, borç batağına saplandı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin o günkü borcu 530 milyon lira civarındaydı. Bugün çiftçi sayısı 2.1 milyona gerilerken çiftçilerin toplam borcu 106 milyar lira dolayına yükseldi.

Üretim maliyetleri arttı
Dövizdeki dalgalanma çiftçinin üretim maliyetlerini artırdı. Mazotun ve gübrenin fiyatı yüzde 50, ilaç yüzde 100 zamlandı.

paylaş