Buğday ekiminde alarm

10 May 2019

Çiftçi temsilcileri, patates, soğandan sonra benzer sıkıntının buğdayda da yaşanacağı uyarısında bulundu.

Türkiye, 2000’li yılların başında bile tarımda hâlâ kendine yeten birkaç ülkeden biri iken yalnız 15 yılda en önemli kalemlerde bile ithalat yapar hale geldi. Yerli üretim de ithal girdiler nedeniyle ucuzlayamıyor. Türkiye’de, son 10 yılda 27 milyon dekar tarım arazisi ekilmekten vazgeçildi. 2018 sonu itibarıyle 500 bin hektarlık bir alanda buğday ekimi yapılmıyor.

Tüm dünyada buğday ekiminde gerileme yaşanırken, Türkiye'de 2002’den bu yana buğdayın dövize bağlı girdilerinden mazotta yüzde 404, ürede yüzde 510, besi yeminde yüzde 539’luk artış, su fiyatlarında sürekli yükselmeye rağmen, ürün fiyatında ciddiye alınacak artışlar yaşanmadı. Bunu sonucu olarak buğday ekimi alarm veriyor.

 

Çiftçi örgütleri ne diyor?

Ekim alanları daha da daralacak

Çiftçi Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu’ya göre, buğdayda üretim alanlarının daha da daralacağı öngörülüyor.

-Buğday alanı 10 yılda 9.3 milyon hektardan 7.5 milyon hektara geriledi. Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 10, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 15 ve Ege Bölgesi’nde yüzde 10 daha azalacak.

-Çünkü kıyı bölgelerinde mısıra ve pamuğa verilen destek artıyor. Bir de kıyı bölgeleri ranta açılarak turizm, maden ve enerji şirketlerine yer açıldı.

-Küresel iklim değişikliği de üretimi zorlamaya başladı.

 

Buğday kritik sınırda

Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurul Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye’deki tarımsal ürünlerin yeterliliğinin ciddi sorgulama konusu olduğunu ve buğdayda da artık kendi kendimize yeterlilikte sınır değerlere ulaşıldığını belirterek, “Kritik eşik değerde olduğumuz buğday, önümüzdeki süreçte tedbir alınmazsa patates ve soğanda yaşanan sorunları yaşamaya başlar. Türkiye’de başta buğday olmak üzere hububat ürünleri tarım alanlarımızın neredeyse % 75’ini oluşturuyor. Dolayısıyla buğday kritik bir halka ve veriler ciddi sorunları önümüze koyuyor. Kayseri ve Konya’nın içinde bulunduğu İç Anadolu, Türkiye’de hububat üretiminin yüzde 33’ünü sağlıyor ve çok stratejik bir öneme sahip. Bu bölgede alınacak tedbirler bu yüzden çok önemli. Türkiye’de özellikle un, makarna ve ekmek üretiminde kullanılan kaliteli buğdayda sorun yaşandığı için sanayiciler yurtdışından ithal ediyor. Çiftçi kazanmazsa ekim yapmıyor ve üretimden uzaklaştığı zaman geri dönmüyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı.” dedi.

paylaş