“İşçilik alacaklarında zaman aşımı süreleri kısaltılamaz”

07 May 2019

TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Mali Genel Kurulu’nda, işçi alacaklarında zaman aşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla düşürülmesini istemişti.

Hisarcıklıoğlu'nun bu açıklamasına işçi kurumlarından tepkiler gelmeye başladı.

İşçilik alacaklarında zaman aşımı sürelerini kısaltmaya yönelik kamuoyuna yansıyan haberler üzerine Türk-İş Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay; “İşçi alacaklarında zaman aşımı süreleri azaltılamaz. İşçiyi daha fazla huzursuz etmeyin” dedi.

Atalay, açıklaması şunları dile getirdi:

“Ülkemizde işçi alacağı davaları uzun sürmekte ve işçilerimizin hak kaybına yol açmaktadır.
Başta kıdem tazminatı olmak üzere iş sözleşmesinden kaynaklanmak koşuluyla hangi kanuna tabi olursa olsun;
• Yıllık izin ücreti,
• İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat,
• Kötü niyet tazminatı,
• İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların
zaman aşımı süreleri, işçi kesiminin tüm itirazlarına rağmen, yapılan bir düzenlemeyle 2017 yılında beş yıla düşürülmüştür.

Bu değişikliğin yarattığı sıkıntılar ortadadır. Zamanaşımı sürelerinin kısaltılması işçi alacaklarını alınamaz hale getirmektedir. Bazı kötü niyetli işverenler davaları uzatmaktadır.

Bu nedenle, kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zamanaşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. Böylesi bir kısaltma, işçilerin aleyhine yeni bir düzenleme olacaktır. Bu kadar problemimin olduğu bir ortamda işçiyi daha da huzursuz etmek doğru değildir.”

 

 

 

paylaş