Kadın emeği görünmüyor

08 Mar 2019

DİSK Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi, "Kadın Emeği Raporu"nun dördüncüsünü yayımladı. 8 Mart dolayısıyla her yıl kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunları görünür kılmak amacıyla hazırlanan rapor, TÜİK, OECD, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR verilerinden yararlanılarak hazırladı. Rapora göre, kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümü bu yıl da kayda değer bir gelişme kaydetmedi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

10 kadından 3'ü

2017 yılında her 10 kadından sadece 3'ü istihdam içerisinde yer almıştı. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,9'da kalırken, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65,1 olmuştu. 2018 yılının Kasım aymda ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,1 oldu. Buna göre, Türkiye'de 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında. Bu oranlarla Türkiye, AB ve OECD ortalamalarının çok altında bulunuyor. AB üye ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44,4.

Kadınlar çift işte çalışıyor

Rapora göre, çalışma hayatında yer alan kadınlar toplumsal rollerinden kaynaklı çifte mesai yapıyor. Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı 2014 yılında 2 milyon 774 bin iken 2017 yılında 200 bin kişi (yüzde 8) artarak 2 milyon 974 bin oldu. Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dişiliği da oldukça yüksek.

Krizin etkileri

Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 yılında kadınların işsizlik düzeyinin yükseldiği görülüyor. Krizin etkileri aylara göre incelendiğinde; kadın işsizliği nisan ayma kadar düşme eğilimindeyken, haziran ayından itibaren artmaya başlamış, kasım ayı itibariyle de bu oran yüzde 15'lere ulaşmış durumda. Erkeklerde ise bu oran yüzde 11,2. Tarım dışı işsizlik oranlarına bakıldığında ise işsizliğin en çok kadınları etkilediği görülüyor. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18,5, erkeklerde ise yüzde 12,6.

Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsizliğinin artması, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısını da artırdı. 2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 57,7 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık aymda işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 bin 631 iken, 2018 yılı aralık aymda 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737'ye ulaştı.

 

Ücretler eşitsiz

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği oranı yüzde 18,8. Bu oran ülkelerin gelir gruplarına göre değişiyor. Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa gibi yüksek gelirli ülkelerde ücret eşitsizliği ortalama yüzde 15,5. Üst-orta gelir grubunda yer alan Brezilya, Meksika, Tayland ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı ülkelerde ücret eşitsizliği ortalaması yüzde 20,9. Sri-Lanka, Endonezya, Tunus ve Mısır gibi ülkelerin içinde yer aldığı düşük-orta gelir gruplarda ücret eşitsizliği ortalaması ise yüzde 16,9. En düşük gelirli ülkeler grubunda ise eşitsizlik oranı ortalaması yüzde 12,6. Türkiye'de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12. Genel-İş'in raporuna göre, krizle birlikte kadın işsizliği de artıyor. İşsizlik ödeneğine [ başvuran kadın sayısı bir 1 yılda yüzde 57,7 artış gösterdi.

paylaş