Tüketici Hakları Derneği: "Tarım ve gıda politikaları iflas etti!"

05 Mar 2019
  • Sebze enflasyonu tarihi rekorunu kırdı!
  • Sebzede yıllık enflasyon: %95.25
  • Kaybedenler küçük çiftçiler ve tüketiciler
  • Nüfusun yüzde 80’den fazlası açlık ve yoksuluk sınırının altında
  • Yanlış tarım politikaları ivedilikle değiştirilsin

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, açıklanan enflasyon rakamları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

TÜİK İstatistiklerine göre, sebze enflasyonunun tarihi rekorunu kırdığını belirten Çakar, son bir yıllık, yani, Şubat 2018 – Şubat 2019 dönemindeki sebze enflasyonunun yüzde 95.25, sebzede fiyat artışı maaş artışının 4.7 katı olduğunu söyledi.

Çakar, sebze fiyatlarındaki bu artışın tarım ve gıda politikalarının iflasını ortaya koyduğunu dile getirirken, "Kaybedenler küçük çiftçiler ve tüketicilerdir. Kazananlar ise, tarımda ve gıdada üretim, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracat politikalarını belirleyen, yönlendiren ve pazara egemen olan emperyalist tarım şirketleri ve onların yerli ortakları ile aracılardır." dedi.

Nüfusun yüzde 20 dolayındaki kesimi açlık sınırının altında olduğunu belirten Çakar, "Yüzde 60'dan fazlası yoksulluk sınırının altında olmak üzere, nüfusun yüzde 80'den fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Artık, açlık sınırının altında yaşayanlar bırakınız et ve süt ürünlerini, yeterli sebze ve meyvede tüketemiyorlar." diye vurguladı.

Çakar, THD olarak acil çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

- Kırsal kalkınma sağlansın. Küçük çiftçiler desteklensin.
- Üretim ve tüketim kooperatifçiliği desteklensin.
- Tarımsal KİT’ler ivedilikle kurulsun.
- Tarımsal üretim planlansın.
- Tarımda ithalat kaldırılsın.
- Yerli ve yerel tohumculuk desteklensin ve geliştirilsin.
- Gıdada aracılık sistemine son verilsin.
- Gıdada KDV kaldırılsın.

 

TÜİK istatistiklerine göre, tarihi rekordaki son bir yıllık sebze fiyatlarındaki yüzde artış oranları ( Şubat 2018 – Şubat 2019 )

 

 

paylaş