Anti-emperyalist savaş

23 Şub 2019

İşçi sınıfının, emekçi yığınların, ilerici gençliğin, yurtseverlerin ulusal bağımsızlık ve demokratik bir düzen için yürüttükleri savaşım gittikçe genişliyor. Bu savaş, bütün ilerici, devrimci güçlerin anti-emperyalist çıkışlarıyla daha örgütlü bir nitelik kazanıyor. Değişik ulusal güçlerin bu direnişi, Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerindeki hegemonyasına, NATO’ya, kölelik anlaşmalarına, anti-demokratik düzene karşı yürüttükleri sürekli bir savaştır.

İstanbul’da ve Ankara’da binlerce öğrenci Türkiye’nin saldırgan NATO ve SENTO’dan çıkması isteğiyle yığınsal gös teri ve mitingler düzenlediler. Amerika Dışişleri Bakanı Kissinjer’in Türkiye’ye gelmesini, Amerika’nın dış politikasını protesto ettiler. Sokakları dolduran binlerce gencin:

“Kahrolsun emperyalizm!”,

“NATO ve SENTO’ya hayır!”,

“Yaşasın halkların kurtuluş savaşı!” haykırışları ortalığı çınlattı.

Yazının devamı için tıklayınız

paylaş