ILO: "Kayıt dışı çalışan 2 milyar"

18 Şub 2019

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2019' raporuna göre, düşük kaliteli istihdam, küresel işgücü piyasalarının başlıca sorunu olmaya devam ediyor. 700 milyon kişi, işe sahip olduğu halde aşırı veya orta yoksulluk içinde yaşıyor. Dünyadaki işgücünün yüzde 61'ine denk düşen 2 milyar kişilik büyük bir kitle ise kayıt dışı istihdam ediliyor.

ILO'ya göre geçen yıl işsizliğin yanı sıra işgücü piyasasının en önemli sorunu insani olmayan çalışma şartları.

Raporu geçen yıl 3.3 milyar kişiye ulaşan çalışanların büyük kısmının işlerinde sağlık, güvenlik ve eşitlikte gerekli fırsatlara ve ihtiyaçlara sahip olmadığına dikkat çekti. Raporda işsizliğin azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yansımadığı ve mevcut gidişatta 'makul işe' sahip olmanın birçok ülke için gerçekçi olmayan bir hedef haline geldiği uyarısı yapılıyor.

ILO Araştırma Direktörü Damian Grimshaw göre, "İşe sahip olmak her zaman insana yakışır yaşam sürmeyi garanti etmiyor. Örneğin 700 milyon kişi, işe sahip oldukları halde aşırı veya orta yoksulluk içinde yaşıyor".

 

Erkeklerin dörtte biri, kadınların yarısı

Erkeklerin yüzde 75'i kadınların ise yüzde 48'inin çalışma hayatında yer aldığına dikkat çekilen raporda kadınların işgücüne katılımının önünde hala büyük zorluklar yaşandığı vurgulanıyor.

Rapora göre 700 milyon kişi 'çok kötü' şartlarda çalışıyor. Kayıt dışı çalışanmanın ısrarla devam ettiği belirtilen raporda, 2 milyar kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı vurgulandı. Bu da dünyada istihdam piyasasının yüzde 61'ine denk düşüyor. Ayrıca 25 yaş altı her 6 gençten biri ne eğitim alıyor ne de çalışıyor.

2018'de küresel işsizlik sayısı 172 milyona çıktı. 2019 ve 2020 yıllarında işsizliğin birer milyon artarak 174 milyona ulaşması bekleniyor.

Raporda ayrıca bazı yerel/kısmi başarılar da yer alıyor. Dünya ekonomisi ciddi bir gerilemeden kaçınmayı başarabilirse, işsizliğin birçok ülkede daha da azalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, başta orta gelirli ülkeler olmak üzere son 30 yılda çalışan yoksulluğunda azalma, eğitim-öğretime katılan insanların sayısında da artış olduğu vurgulanıyor.

 

paylaş