Sendikal faaliyetleri engellemeye mahkemeden itiraz

12 Oca 2019

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 2 Nolu Şube Üyesi Selim DİKEL'e, “mesai saatlerinde gösteri yapmak, afiş ve pankart asmak ve kamera kaydı almak suretiyle devam eden soruşturma hakkında sosyal medya paylaşımlarında idarecileri küçümsemek ve rencide etmek” suçlamalarıyla, İstanbul Defterdarlığınca verilen ve Valilikçe de onaylanan Kınama Cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

Sendikal faaliyetlerin engellenmesine dönük verilen kınama cezasının iptaline karar veren mahkeme kararında: “Davacının eyleminin sendikal faaliyet kapsamında olduğu ve davacıya isnat edilen eylemin “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” şeklindeki suç tanımına uymadığı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen kararda ise hukuki isabet görülmediği” belirtilerek, Kınama Cezasına ilişkin idari işlemin iptaline 22.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Yargı kararı için linke tıklayınız: bes.org.tr

paylaş