Aralık ayında en az 126 işçi yaşamını yitirdi

08 Oca 2019

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Aralık ayı iş cinayetleri raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yüzde 86’sını ulusal ve yerel basından; yüzde 14’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit edilebildiği kadarıyla Aralık ayında en az 126 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi... Raporda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen hiçbir iş cinayeti yer almıyor. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır.

 

Rapordan başlıklar:

• 126 emekçinin 10’u ücretli (işçi ve memur), 17’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 14’ü kadın işçi, 112’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda, tekstil, iletişim, ticaret, sağlık ve genel işler işkollarında gerçekleşti…

• 1 çocuk (metal işçisi) can verdi…

• 4 mülteci/göçmen işçi (biri Suriyeli, biri Afganistanlı, biri Romanyalı ve biri Gürcistanlı) yaşamını yitirdi…

• Ölümler en çok taşımacılık, inşaat, tarım, metal, gıda, ticaret/büro, madencilik ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti…

• En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi…

• Aralık ayında Türkiye’nin 40 şehrinde ve yurtdışında bir ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Aydın’da gerçekleşti…

• Ölenlerin 5’i (yüzde 3,96) sendikalı işçi, 121 işçi ise (yüzde 96,04) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, metal ve taşımacılık işkollarında çalışıyordu.

 

paylaş