İşsizlik Sigortası Fonu'nda düzenleme

01 Ara 2018

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Amaç ne?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Emekçiler kullanmıyor

Muhalefet milletvekillerinin işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almaları için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirisinin üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaştı" dedi. Ancak işsizlik fonundan bugüne kadar sadece 27.7 milyar lirası işsizlere verildiğini açıklamıştı.

Selçuk, bu yıl (2018) 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunduğunu, bu kişilerden de sadece 626 binine işsizlik maaşı verildiğini, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi için yapılan görüşmede, işsizlik sigortasında 2002-2018 döneminde yaklaşık 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bilgisini de vermişti.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) işsizleri korumak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun siyasal iktidar ve sermaye tarafından nasıl talan edildiğini, dokuz maddeyle açıklamıştı. Aşağıdaki linklerden açıklamaya ulaşılabilir.

https://yenidunya.org/haber/16240/issizlik-fonu-nasil-talan-edildi

http://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/880-dokuz-baslikta-issizlik-sigortasi-fonu-nasil-talan-edildi

 

 

paylaş