Türk-İş: “Bir yılda 592 lira yoksullaştık”

27 Mar 2018

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.   

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Mart ayı sonucuna göre:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.662,70 TL,  
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.415,96 TL oldu.   
  • Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2.055,15 TL olarak gerçekleşti.
  Mart 2017 Aralık 2017 Şubat 2018 Mart 2018
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

415,27

445,58

452,95

460,35

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

340,34

368,86

374,91

381,70

15-19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

438,70

476,69

483,33

491,89

4-6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

286,45

317,01

324,41

328,75

Açlık Sınırı

1.480,76

1.608,13

1.636,59

1.662,70

Yoksulluk Sınırı

4.823,31

5.238,22

5.330,93

5.415,96

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

Asgari ücret yılbaşından bu yana bekar bir işçi için aylık net 1.603,12 TL olarak uygulanırken, geçen yılın sonunda 1.989 TL olan bir kişinin yaşama maliyeti bu ay 2.055 TL oldu. Gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark fiyat artışlarıyla giderek açılmakta ve asgari ücretin satın alma gücü gerilemektedir.

Aynı şekilde, dört kişilik bir ailenin -insan onuruna yaraşır düzeyde- geçimi için gerekli harcama tutarı, fiyat artışları nedeniyle, giderek artmaktadır. Yılın ilk üç ayı sonunda bu tutar 178 TL artış göstermiştir. Aynı dönemde sadece gıda için yapılması gereken harcama tutarındaki artış ise 55 TL’dir.  

Fiyat artışları karşısında aile bütçesine gelen yük çalışanların geçim şartlarının ağırlaşmasına yol açmaktadır. Milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte “geçim ücreti” olan asgari ücretin yetersizliği her geçen gün daha iyi görülmektedir.

İstihdamda sağlanan artışın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “insana yakışır iş” olarak tanımladığı kapsamda olması ve bu çerçevede insan onuruna yaraşır geçim şartlarını sağlayacak harcama tutarını karşılayacak bir gelirin haneye girmesi önem taşımaktadır. Gelirin harcamayı karşılamaması durumunda aradaki fark borçlanarak karşılanmakta ve bu durum çalışanların geçim şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.  

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 Mart ayında şu şekilde gerçekleşti:  
         

  • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,60 oranında arttı.               
  • Yılın ilk çeyreği itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 3,39 oranında gerçekleşti.                     
  • Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 12,29 oldu.      
  • Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10,44 olarak hesaplandı.

 

paylaş