“Bizim işyerimizde, bizim sendikamızda yeri yok”

Yazıcı-dostu sürüma-posta gönderPDF sürümü
04 Oca 2018

IndustriALL Küresel Sendika, işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı bir taahhütname hazırladı. Türkiye’de taahhütnameyi ilk imzalayan sendika Birleşik Metal-İş oldu.

143 ülkede faaliyet gösteren 700'den fazla sendikayı ve 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika’nın Kadın Komitesi, 7 Kasım'da Sri Lanka’nın Kolombo kentinde bir araya gelerek, kadınların cinsel taciz başta olmak üzere cinsiyet temelli çok yönlü bir şiddete maruz kaldıklarına dikkat çekti, sendikaları işyerlerinde kadına yönelik şiddete karşı seslerini yükseltmeye çağırdı. 

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve işyerlerinde şiddete karşı tutum için sendikaların kendi içlerinde ve örgütlü oldukları tüm işyerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin durdurulması amacıyla “Bizim işyerimizde, bizim sendikamızda yeri yok” sloganıyla bir taahhütname hazırlandı. 

Sendikalara gönderilen metin;

Sendikamız;

»Kadına yönelik şiddetin ve tacizin her türüne karşı bir duruş sergilemeyi, cinsiyetçilik ve şiddet içeren her türlü eylem ve davranışı kınamayı,

»Bu konuyu sendikamızda öncelikli bir konu olarak ele almayı ve kadın hakları ihlallerini engellemeyi ve mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetlere gerekli kaynağı ayırmayı,

»Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin farkındalığını artırarak işyerlerinde ve sendikamızda şiddetin ve tacizin ortadan kaldırılmasının önemine dair eğitimler düzenleyerek, sendikamız içinde kadınlara yönelik bir saygı kültürünün gelişmesini sağlamayı,

»Özellikle işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı üyelerimizin aktif bir şekilde tutum almasını teşvik etmeyi,

»Kadına yönelik şiddeti engellemeye ve mücadele etmeye yönelik kampanyalar düzenlemeyi,

»Hükümetlerden kadınları şiddete karşı koruyan kanunları çıkarmalarını ve uygulamalarını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde şiddetin ve tacizin her türlüsüne karşı politikalar geliştirmelerini ve şiddetin yıkıcı etkilerine yönelik çalışanlar arasında farkındalığın arttırılmasını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde ve tedarikçilerinde kadına yönelik şiddetin her türlüsünü engellemek ve mücadele etmek ve işyerinde kadınlar bir saldırıya maruz kaldıklarında başvurabilecekleri güvenli mekanizmalar oluşturmaları için somut politikalar ve prosedürler geliştirmelerini talep etmeyi,

»Toplu sözleşme taleplerimizde kadına yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlere yer vermeyi,

taahhüt etmektedir. 

İlk imza Birleşik Metal-İş 

IndustriALL Yönetim Kurulu tarafından üye sendikalara iletilen, kadına yönelik şiddete ve tacize karşı taahhütnameyi Türkiye’de ilk imzalayan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası oldu. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elbette kadına yönelik artan şiddet ve cinsel taciz, sendikaların da gündemi olmalı. Bizler toplumda, işyerlerinde kadınların yaşadıkları sıkıntılara karşı farkındalık yaratmak ve çözüm üretmek zorundayız. Zaten kadın komisyonu olan ve bu komisyonun çalışmalarını destekleyen bir sendikayız. Sendikamızın kadın komisyonunun önerisiyle 25 Kasım’da kadına yönelik şiddetin durdurulması için iki gün süren bir etkinliği hayata geçirdik. Sokağa çıktık. İzmir’de İstanbul’da masa açıp imza kampanyası düzenledik. Hükümetin kadın politikasına itiraz eden ve evde, işte, sokakta kadına yönelik artan şiddeti kınayan bir etkinlikti bu.

IndustriALL tarafından bize gönderilen taahhütnameyi de yerinde bir adım olarak görüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla örtüşen ve çalışmalarımızı daha da güçlendirecek olan bu taahhütname, sendikal kadrolarımızda ve üyelerimizde farkındalık yaratacaktır. Sendikaların bu konuda görev üstlenmeleri, kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Umarız diğer sendikalar da bu tür politika belgelerine karşı sessiz kalmaz.”

Türkiye'de IndustriALL'a üye olan 19 sendika bulunuyor. Bu sendikalar şunlar: Tes-İş, Teksif, Petrol-İş, Maden-İş, Genel Maden-İş, Belediye-İş, Çimse-İş, Kristal-İş, Selüloz-İş, Deriteks, Dok Gemi-İş, Türk Enerji-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Lastik-İş, Çelik-İş, Öz İplik-İş, Disk Tekstil, Birleşik Metal-İş, Tümka-İş.