Filistin’i boğma planı

Yazıcı-dostu sürüma-posta gönderPDF sürümü
07 Ara 2017

Amerikan emperyalizmi, Filistin’i boğmak için el yükseltiyor, Trump dün (6 Aralık 2017) ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını, Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak onaylayacağını ilan etti. Bu adımıyla işgalci İsrail yönetimine büyük bir destek çıkıyor, bölgede yeni çatışmaların önünü açıyor.

ABD, Ortadoğu bölgesinde sıkışmış durumda, 2003 yılında açık işgalle yakıp yıktığı Irak’ı bölme planı şu ana kadar başarıya ulaşamadı. Suriye’ye 2011 yılında başlatılan saldırılar milyonlarca insanın yerinden yurdundan olmasına, yüzbinlerce insanın can kaybına rağmen geri püskürtüldü. Bölgedeki varlığını meşrulaştırma gerekçesi olarak kullandığı IŞİD, hem Irak’tan, hem Suriye’den neredeyse tamamen sökülüp atıldı. Türkiye ile ilişkileri düşmanca ve istikrarsız.

Rusya, İran, Irak, Suriye, bütün ikircikli haline rağmen Türkiye asgari bir eşgüdüm içinde hareket ediyor. Bu eşgüdüm İsrail yönetimininin işgal planlarının devamı açısından risk oluşturuyor. ABD, çatışmayı yeni yerlere yayarak sıkışıklıktan çıkmayı, İsrail’i de rahatlatmayı umuyor. Ne var ki, İsrail işgaline karşı yetmiş yıllık direniş geleneği olan Filistin halkı bu saldırıların da üstesinden gelecektir.