Çocuklarda suç oranı artıyor

02 Ağu 2017

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında karakola getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Yarısına yakını mağdur olarak geldi

2016 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 333 bin 435 çocuğun yüzde 54,8’i 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,2’si 12-14 yaş grubunda, yüzde 21,9’u ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olurken, bunların yüzde 65,4’ünün erkek, yüzde 34,6’sının kız olduğu görüldü.

Bu çocukların yüzde 47,5’i mağdur olarak, yüzde 32,6’sı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 12,3’ü bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,5’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,1’i ise bunların dışındaki nedenlerden geldi ya da getirildi.

Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu

Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine 108 bin 675 çocuk getirilirken, bu çocukların yüzde 36,1’ine yaralama, yüzde 23’1’ine hırsızlık, yüzde 10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet, yüzde 5,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,5’ine cinsel suçlar, yüzde 3,4’üne mala zarar verme, yüzde 3,3’üne ise tehdit suçu yöneltildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 69,4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19,5’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranıysa yüzde 2,8 oldu.

Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 55,6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 39,1’i ailesine teslim edildi.

Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,6’sı ailesine, yüzde 3,2’si sağlık kuruluşuna yüzde 2,6’sı da sosyal kuruma teslim edildi.

Madde kullanımı artıyor

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’si bağımlılık yapan madde kullanırken, bu çocukların yüzde 72,9’unun sigara, yüzde 8,6’sının sigara ve alkol, yüzde 4’ünün sigara ve esrar, yüzde 2,9’unun esrar, yüzde 2’sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı görüldü.

Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 84,5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru çocuklar

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87,9’unu suç mağduru, yüzde 12’sini takibi gereken olay mağduru, binde birini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru çocukların yüzde 55,1’i erkek, yüzde 44,9’u kız çocuğu olurken, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51,1’i erkek, yüzde 48,9’u kız, kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62,1’i erkek, yüzde 37,9’u da kız oldu.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yüzde 60,1’i yaralama, yüzde 12,1’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan, yüzde 3,5’i hırsızlık, yüzde 3,5’i tehdit ve yüzde 3,1’i de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağduriyet yaşadı.

Artış ürkütücü

Çocuk suçlarındaki davalar da 10 yıl öncesine göre iki kattan fazla arttı. 2006’da 62 bin dava bulunurken, bu sayı 2016 yılında 117 bin 739’a yükseldi.

2012 öncesinde karara bağlanan dava sayısı bin 822 iken, bu sayı 2015 yılında 3 bin 195’e, 2016’da ise 43 bin 366’ya ulaştı. Çocukların işlediği suçlarda en fazla mahkumiyet kararının verildiği yıl yüzde 37 mahkumiyet kararıyla 2016 oldu.

Çocukların en fazla işlediği suç türü ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’oldu. Yüzde 60,7’si hırsızlık, yüzde 27,5’i mala zarar verme, 9,2’si yağma ve 2,6’sı ise diğer suçlardan cezalandırıldı. En fazla cezalandırılan ikinci suç ise ‘vücut dokunulmazlığına kar işlenen suçlar’ oldu. Bu kapsamda çocuk suçluların yüzde 97,2 ‘kasten adam yaralamadan’ hüküm giydi.

 

paylaş