Artık meralar da özgür

Yazıcı-dostu sürüma-posta gönderPDF sürümü
16 Haz 2017

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın meralarıda kapsayan 36. ve 37. maddeleri dün akşam TBMM'de verilen önergeler ile taslaktan çıkarıldı.

Böylece, tasarıda yer alan zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2'nci maddenin tasarıdan çıkarılmasının ardından, meraları düzenleyen madde de tasarıdan çıkarıldı.

Aynı tasarıda kıyılarda yapılacak değişikliği ele alan madde de bulunuyor sıra kıyılarımızı kurtarmaya geldi.