21 Aralık'ta Grevdeyiz!

06 Mar 2012

Kamu Emekçileriyle Toplu Sözleşme Yapacağız” Söylemi Kocaman Bir Yalandır! AKP hükümetinin kamu emekçilerine layık gördüğü toplu iş sözleşmesi, yandaş konfederasyonla yapılacak. Hükümetin denetimindeki hakem kurulunun son sözü söyleyeceği ve grev hakkı içermeyen bir toplu sözleşme dünyada eşi benzeri olmayan bir ucubedir.  Grevli toplu sözleşme hakkımız için GREVDEYİZ!Kamuda Devrim, Reform, Yeniden Yapılanma” Söylemi Kocaman Bir Yalandır! AKP, kamu hizmetlerini ticarileştirmeye, özelleştirme ve taşeronlaştırma yoluyla kamuyu talan etmeye devam ederken, kamu emekçilerine esnek, güvencesiz ve performansa dayalı çalışmayı dayatmakta, üniversitelerde taşeron, 4/b, 4/c, 50/d gibi güvencesiz istihdam her geçen gün artmaktadır. 657 sayılı yasada değişiklik ile üniversite idari personelinin iş güvencesi kaldırılacaktır.Güvenceli istihdam için GREVDEYİZ!Eşit İşe Eşit Ücret” Söylemi Kocaman Bir Yalandır! AKP hükümeti, üst düzey yöneticilerin ücretini artırarak gelir eşitsizliğini derinleştiren bir KHK ile başta öğretmenler ve üniversite akademik personeli olmak üzere kamu emekçilerinin büyük çoğunluğunu mağdur etmiştir. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmayarak kamu emekçilerine sefalet koşullarında bir emeklilik dayatılmaktadır.İnsanca yaşayacak temel ücret içinEk ödemelerin emekliliğe yansıtılması için GREVDEYİZ!İleri Demokrasi” Söylemi Kocaman Bir Yalandır! AKP hükümeti hak ve özgürlükleri için mücadele eden tüm kesimleri düşman ilan ediyor. İnsanların özel ve mahrem hayatları bile dinleniyor, gözetleniyor. Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Kanunu’nu kendisine kalkan yaparak insanları hukuksuz biçimde gözaltına alıyor, tutukluyor ve mahkemeye bile çıkarmadan aylarca hatta yıllarca cezaevinde tutuyor. Sendikal hakları için mücadele edenleri baskı altına alıyor, sürgün ediyor, gözaltına alıyor ya da tutukluyor. Bugün KESK’in toplam 33 yönetici ve üyesinin hala tutuklu olması sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele edenlere tahammülsüzlüğün vardığı boyutları göstermektedir.Baskı, ceza ve sürgünleri durdurmak için GREVDEYİZ!EĞİTİM-SENİSTANBUL ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ Sıraselviler Cad. No:18/2 Taksim – İstanbul Tel: 0212 – 245 86 82 Fax: 0212 – 249 80 47 mail: istanbul6@egitimsen.org.trwww.egitimsenistanbul6.org

paylaş