21 Aralık Çarşamba Günü GöREV’DEYİZ!

06 Mar 2012

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN:

18 ARALIK PAZAR GÜNÜ 12.00’DA TÜNEL’DEN TAKSİM’E YÜRÜYORUZ!

21 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ GöREV’DEYİZ!

 

663 SAYILI KHK’YI TARİHİN GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA GÖNDERMEK İÇİN HEPİMİZ… HEP BERABER… HEP BİRLİKTE!

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  2 Kasım 2011 gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık alanında bir dizi çok ciddi ve kimi yerde geri dönüşsüz sonuçlar doğuran bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oylanmadan, iktidar partisinin milletvekillerinden bile kaçırılarak çıkarıldığını biliyoruz.

 

663 sayılı KHK ile;

663 sayılı Üniversite hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından el konuluyor…

Yurtdışından hekim ve hemşire ithalatının önü açılıyor…

Sağlıkta yerli ve yabancı sermayeli konsorsiyumların önü açılıyor…

Serbest sağlık bölgeleri kuruluyor…

Özel hastane/sağlık kurumlarının lisansları açık arttırmaya çıkarılıyor…

Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanları iptal ediliyor…

Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkeleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor…

“Mesleki yetersizliği tespit edilen” sağlık meslek mensupları meslek icrasından men

ediliyor…

Sağlık çalışanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na

veriliyor…

Meslekten sürekli men edilen sağlık meslek mensuplarının diplomaları, uzmanlık veya

meslek belgeleri Bakanlık tarafından itinayla imha ediliyor…

Türk Tabipleri Birliği’nin “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” görevine son veriliyor…

“Demokrasi Var” denilen yerde böyle oyunbozanlık olmaz! Bu oldu-bittiye sessiz kalmayacağız. Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize ve sağlık hakkına sahip çıkmak için mücadeleyi edeceğiz.

18 Aralık Pazar günü 12.00’da Tünel’den Taksim’e, caddelere sığmayan bir katılım ve coşkuyla yürüyeceğiz.

 

21 Aralık Çarşamba günü tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da GöREV’deyiz, sağlık hizmeti sunmayacağız!

Günü uzatmak, aydınlığı çoğaltmak, karanlığı azaltmak elimizde!

663 sayılı KHK’yı tarihin geri dönüşüm kutusuna göndermek elimizde!

HEPİMİZ… HEP BERABER… HEP BİRLİKTE!

 

İSTANBUL TABİP ODASI

paylaş