Ankara’da 21 Aralık grevinde binlerce emekçi alandaydı

06 Mar 2012

KESK ve TTB çağrıcılığıyla tüm Türkiye’de kamu çalışanları, sağlık emekçileri G(ö)REV’deydi. Ankara’da hastanelerden, kamu kuruluşlarından, okullardan greve katılan emekçiler çeşitli yerlerde toplandılar ve Ziya Gökalp Caddesi’nde buluştular. TMMOB, DİSK, TÜM-İGD, BDP, Kaldıraç, SDP, DDSB, ÖDP, EMEP, Alınteri, Halkların Demokratik Kongresi, EHP, Gençlik Muhalefeti, ESP gibi çeşitli parti ve demokratik, sosyalist kitle örgütleri de kamu emekçilerine destek için alandaydı. BDP’li vekiller Gülten Kışanak ve Sırrı Süreyya Önder mitinge katıldı. TÜM-İGD Ankara Şubesi’nden işçi, işsiz, üniversiteli ve liseli gençler “Emeğin yumruğu sermayeyi yenecek” pankartıyla grevde yerlerini aldı. İlerici gençler yürüyüş boyunca sık sık “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!”, “Gençlik devrim istiyor!”, “Bir, iki, bir iki üç, daha fazla direniş daha fazla grev!”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği”, “Suphi Nejat öncümüz yaşatacak gücümüz!” sloganları attılar.Sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı’na yürüdü Hekimler, diğer sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçileri Hacettepe Üniversitesi önünde birleşip Sağlık Meclisi’ni kurmak için Abdi İpekçi Parkı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Sağlık Bakanlığı’nın önünde bulunan Abdi İpekçi Parkı’nda Sağlık Meclisi’nin kurulmasından önce TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu bir konuşma yaptı. “Nitelikli ulaşılabilir, herkes için hizmet ve kendi haklarımız için 663 sayılı KHK’yı kendi meclisimizde oyluyoruz” diyen Bilaloğlu oylamaya geçti ve sonucunda hayır çıktığını ilan etti. Bilaloğlu “eğer taleplerimiz ve meclisimiz dikkate alınmazsa süresiz grevi örgütleyeceğiz” dedi. SES Öğrenci Komisyonu da bu kolda “Enkaz değil, geleceğimizi istiyoruz” pankartıyla yerini aldı. Ardından SES ve TTB üyeleri Ziya Gökalp’teki miting alanına doğru yürüyüşe geçti.Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Yürüyüşte “Yaşasın iş emek özgürlük mücadelemiz” pankartı taşınırken, “Savaşa değil, eğitime bütçe” , “Ücretli köle olmayacağız” sloganları atıldı. Açıklamada söz alan Nazım Alkaya Milli Eğitim Bakanı’na seslendi: “Sayın Bakan kendi fotoğrafınıza değil, alana bakın. Bu fotoğraflarda çocuklarına gemicik alan insanlar yok. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz?” Açıklamadan sonra Eğitim Sen de sloganlarla alana geçti.Büro ve taşımacılık çalışanları da grevde Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri de sabah 09.00′da işyerleri önünde, 10.00′da Ulus’taki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda, 10.30′da ise Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. 10.00′da Ankara Tren Garı’nda buluşan 300 kişilik Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyelerinin de katılımıyla sayısı 1500′ü bulan emekçiler KESK’in buluşma noktası Kolej Meydanı’na geldi.Emekçiler Ziya Gökalp’te buluştu Tüm Bel-Sen ve TÜM-İGD’nin de içinde olduğu destekçi kurumlar Kolej Meydanı’nda toplandı. Buradan yürüyüşe geçen kitle Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’ne geldi. Grup Kibele diğer emekçiler alana gelene kadar bir konser verdi. Tüm emekçiler Ziya Gökalp’te birleşti ve burada ortak basın açıklaması okundu. KESK Genel Başkanı Lami Özgen okuduğu basın açıklamasında şunları ifade etti: “Bu ülkede çok uzun süredir gecenin karanlığı hâkim. Hak ve özgürlükleri için mücadele eden tüm kesimler bu karanlığa mahkûm edilmek isteniyor. AKP iktidarının yaptığı her icraat, attığı her adım bu ülkenin üzerine çöken karanlığı daha da artırıyor. Şimdi, şu saatlerde mecliste onaylanması için canla başla çalıştıkları bütçe bu karanlığı daha da zifiri hale getiriyor. Tüm yükün yine halkın sırtına yıkıldığı bu bütçe emekçilerin ve halkın değil, sermayenin bütçesidir. Yaratmak istediğiniz korku imparatorluğuna teslim olmayacak; emeğin, eşitliğin, adaletin ve barışın safında olmaya devam edeceğiz!“Durmak yok yola devam” diyerek, baskı ve şiddetle tüm toplumu tahakkümü altına almak isteyenlere karşı “yılmak yok mücadeleye devam” diyerek dimdik ayakta duracağız.” Hep birlikte çekilen halaylarla miting sona erdi.

paylaş