Hükümet milyonlarca çalışanın hayatıyla oynuyor!

03 Nis 2012

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nda son aşamaya gelindi. Başabakan Erdoğan'ın bugünlerde imzalaması beklenen tasarı bu haliyle yürürlüğe girerse emekçilerin iş güvenliği daha da azalacak.

Uzun bir süredir gündemde olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın kısa bir süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. 28 maddeden oluşan tasarı iş güvenliği açısından eskisinden de geri pek çok hükmü barındırıyor.

İş güvenliği denetimini özel sektöre havale ediyorlar Tasarıya göre: “hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar iş durdurulur. İşi durdurma kararı işyerinin bir bölümünü veya tamamını kapsayabilir” denilerek işyerinin kapatılması yaptırımı kaldırılıyor. Bu yönüyle işverenlerin yıllardır dilegetirdikleri bir talep tasarıyla karşılanmış oluyor. Tasarının bir diğer dikkat çekici yanıysa iş güvenliği denetimlerinin özel sektöre devredilmesinin önünün açılıyor oluşu . Bu sayede işverenlerin kamu denetimini aşmaları kolaylaştırılarak özel sektörün, yine özel sektör tarafından denetlenmesi sağlanıyor.

Ayrıca 3. maddeye göre: “Asker ve polislerin yanı sıra, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar” kapsam dışı kabul ediliyor.

Tasarı diyor ki: İşçi güvenlik istiyorsa patronla işbirliği yapsın! Tasarı'nın “çalışanların yükümlülüğü” başlığını taşıyan 15. maddesi de “İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapma” yükümlülüğü getiriyor. Ortalama olarak günde 4 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği Türkiye'de bu işbirliğinden ne anlaşılması gerektiği ise ayrı bir merak konusu. Hükümet ve işveren çevrlerince büyük bir ilerileme olarak görülen tasarının yasalaşması durumunda iş kazalarının artması kaçınılmaz gözüküyor.

paylaş