Sosyalist Birlik (Marksist)

28 Tem 2022

Dünya Sosyalist-Komünist Partileri Arasında Ukrayna Krizine Farklı Yaklaşımlar Tartışmaya Yol Açtı

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin Suçlamalara Son Yanıtı

Giriş

Dünya çapında, özellikle de Asya-Afrika ve Latin Amerikadaki sosuyalist partilerin çoğunluğu bu savaştan Rusya'yı sorumlu tutsa da, aslında saldırgan yayılmacı politikalarıyla savaşa neden olanın Batı olduğunu savunuyor. Küçük çaplı bazı komünist partileri de Rusya'nın emperyalist bir savaş yürüttüğünde ısrar ediyor. Bu görüş, emperyalist saldırganlıktan bahseden birkaç İskandinav sol parti dışında, çoğu sol parti tarafından paylaşılmıyor.  

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin bu tartışmalara verdiği yanıt: