Hazal Yalın

17 Haz 2022

YDH- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un YDH’da çevirdiğim mülakatı, bazı belli başlı noktaları vurgulamayı gerektiriyor.

1) BBC gazetecisinin üslubu. Sadece sorgulayıcı ve hatta saldırgan değil küstah ve açıkça terbiyesiz. Neredeyse 30 yıldır Moskova’da çalışan birinin bu davranışı, gerçekten de bir “Batılı davranış normu” olduğuna yorulabilir.

2) Bu gazetecinin neredeyse 30 yıldır yaşadığı ülkeyi tanımıyor olması da aynı “Batılı davranış normunun” dominant niteliğine yorulabilir. Gerçekten de, Rusya’yı romanlardan tanıyan biri bile, II’nci Dünya Savaşı’nın anıları pek az silinmiş olan bu ülkede “keşke savaş olmasa” ünleminin savaşçıllık olmadığı gibi pasifizm anlamına gelmediğini de bilir.

3) BBC gazetecisinin “temsilciliği”. Bu gazeteci kendisini düpedüz İngiltere devletinin temsilcisi yerine koyuyor. “İrlanda Cumhuriyeti’ne tecavüz etmezdik” cevabı, muhatabını tarihten bihaber bir aptal yerine koymaktan başka buna da yorulabilir.

22 May 2022

24 Şubat’tan beri alınan en önemli kararlar sıralansa, hangisinin daha önemli olduğu tartışmaya açıktır: Doğal gaz ödemelerinin Gazprombank’taki paralel hesaptan ruble olarak yapılmasını zorunlu kılan 31 Mart kararnamesi mi, yoksa Rusya’nın yaptırımlarını tespit eden 3 Mayıs kararnamesi mi?

Birincisi üzerinde daha ilk günlerde durmuştum. O zaman, “ne var ki bunda, ödemeleri gene dolar veya avro üzerinden yapacaklar işte, hiçbir değişiklik yok,” itirazlarının anlamsızlığına değinmiş ve şöyle demiştim:

... o öyle demiş, bu da böyle demiş, ha kel Hasan ha Hasan kel’ değildir. Bu fiktif sistem içinde sıfatı nereye koyduğunuz önem kazanır. Eğer ödeme avro olarak yapılıyor, ancak rubleye çevrilene kadar satış işlemi tamamlanmıyor, bu çevirme işlemi de alıcının talimat vermesini zorunlu kılıyorsa, siyasi bir sonuç doğurur. Bu siyasi sonuç maddi olarak da derhal belirir; nerede? Rublenin değerinde.”

İkincisi üzerinde de özel olarak durmak gerek.

11 Nis 2022

Ukrayna meselesi artık Ukrayna meselesi olmaktan çıkıyor. Bu mesele, Rusya’nın ne olacağı meselesi haline geliyor. Bugüne kadarki enerji kaynaklarına dayanan devlet kapitalizminde devam mı edecek, yoksa iki yandaki iki anayoldan birine mi sapacak?

Yapı

Rusya. Çöküş, Yükseliş, Dinamikler”de, Rusya’nın doğrudan yabancı yatırımlar istatistikleri üzerinde etraflıca durmuştum. Bunlar, görünürde, Türkiye’nin neredeyse 10 katını bulur; troyka blokunun en küçüklerinden Kanada’nın ise ancak 4’te 1’idir. 

Bununla birlikte, gerçek yurt dışı yatırımların bu istatistiklerin çok daha altında olduğu sonucuna varmıştım. 

Bugün, Ukrayna krizinin ardından yakıcı sınıfsal sonuçlar doğuran bu rakamlar nereden kaynaklanıyordu?

(a) Orta burjuvazi

24 Mar 2022

Hazal YalınŞimdilik “sol yurtsever güçler” adı altında neredeyse blok olarak hareket eden sol, belli bir iç tutarlılığı korursa, neoliberal blok geçmişe göre çok daha zayıflayacaktır.

Uzunca bir süredir, Rusya’da solun yeniden yükselişe geçtiği üzerine gözlemlerimi yazmaya çalışıyorum.

Bu yükselişin ortaya çıkışını gösteren birbiriyle çelişik iki temel görüngü vardı. İlki, 2021 ocak ayındaki gösterilerdi.

Gösteriler, neoliberal muhalefetin Nemtsov’dan sonraki altın çocuğu Navalnıy’ın “Putin’in sarayı” iddialarıyla ortaya çıkmıştı. O zaman, daha önceki gösterilerle bunlar arasındaki yapısal bir farka dikkat çekmiştim: Rusya’da iktidarı hedef alan gösteriler geleneksel olarak orta burjuvazinin alametifarikası olduğu halde, ilk defa geniş emekçi kitleler de, üstelik pandeminin en korkutucu ilk aşamasında, sokaklara dökülmüşlerdi. Dahası, gösterilerin ağırlık merkezi de ilk defa, Kremlin’in sessiz rıza kaynağı olan taşraya kaymıştı.

17 Mar 2022

Askeri eylemin gidişatı, benim uzmanlık alanım değil. Ancak eylemin siyasi sonuçları, bunun Rusya’daki sosyal yansımalarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Cevabını bulmaya çalıştığım esas soru şu: Rusya, nasıl bir sınıfsal altüst oluşa gebe? 

Bu yüzden aşağıda, çatışmanın askeri yanına değinmeden, sadece siyasi ve sosyal sonuçlar üzerinde durmaya çalışacağım.

Yalnız, aslında büyük önem taşıdığı halde iki noktaya değinmeyeceğim. İlki, aynı zamanda bir çevirmen olarak beni de çok yakından ilgilendiriyor: Rus olan her şeye bu boyutta bir kültürel düşmanlık açıkça III. Reich’ı çağrıştırıyor. 

İkincisi ise Rusya ile post-Sovyet coğrafyası, özellikle de Orta Asya cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin, keza Rusya’nın geleneksel “stratejik ortakları” (özellikle İran) ve müttefikleri (özellikle Suriye) arasındaki ilişkilerin bu süreçten nasıl etkileneceği. Bunları dikkatle takip etmek gerekecek. 

Savaş kaçınılmaz mıydı?

15 Oca 2022

Lavrov’un dünkü (14 Ocak 2022) basın toplantısında sorulara verdiği cevapların eksiksize yakın çevirisinin son bölümünü de YDH’da sunuyorum.

 

Lavrov’un dünkü (14 Ocak 2022) basın toplantısında sorulara verdiği cevapların eksiksize yakın çevirisinin son bölümünü de YDH’da sunuyorum.

 

 

Bu defa, Rusya’nın yurtdışındaki Ruslarla ilişkileri, keza (aslında genellikle ve çoğu zaman bilinçli şekilde yanlış bilinen) Rusya ve Belarus arasında Birlik Devleti anlaşması üzerine soru ve cevabı çevirmedim. Bu, ayrı bir yazıyı hak ediyor.

 

15 Oca 2022

Lavrov’un dünkü (15 Ocak 2021) basın toplantısında sorulara verdiği cevapların eksiksize yakın çevirisinin ikinci bölümünü de aşağıda yorumsuz sunuyorum.

 

Lavrov’un dünkü (15 Ocak 2021) basın toplantısında sorulara verdiği cevapların eksiksize yakın çevirisinin ikinci bölümünü de aşağıda yorumsuz sunuyorum.

 

 

Japonya ile ilgili konuşmaları, kısa ancak çok önemli bir paragraf dışında çeviriye almadım.

Ortadoğu (Suriye, Irak, İran) meselelerinin ele alındığı son bölümü de kısa sürede tamamlamayı umuyorum.

 

14 Oca 2022

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugünkü (14 Ocak 2021) basın toplantısında yaptığı konuşmanın ve arkasından alışılmadık derecede uzun mülakatta verdiği cevapların (şimdilik) ilk bölümünün tamamına yakın bir çevirisini aşağıda sunuyorum.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugünkü (14 Ocak 2021) basın toplantısında yaptığı konuşmanın ve arkasından alışılmadık derecede uzun mülakatta verdiği cevapların (şimdilik) ilk bölümünün tamamına yakın bir çevirisini aşağıda sunuyorum. Rusya ile ABD arasında artan gerginlik, Lavrov’un sözlerinin kendisini, bu sözlere yapılacak yorumlardan daha önemli kılıyor; bu nedenle çeviriyle yetiniyorum.

 

07 Ara 2021

Vladimir Putin (Hazal Yalın)Putin’in bu yıl 12 Temmuz’da Kremlin resmi sitesinde yayınlanan makalesi, Ukrayna’daki gelişmeleri anlamak için kritik bir önem taşıyor.

Putin’in bu yıl 12 Temmuz’da Kremlin resmi sitesinde yayınlanan makalesi, Ukrayna’daki gelişmeleri anlamak için kritik bir önem taşıyor.

Makale, her ne kadar başlıklara ayrılmamışsa da, esas itibariyle üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm, eski Slav topluluklarından başlayarak 1917’ye kadar Rusya ve Ukrayna tarihi. Görece daha kısa olan ikinci bölüm, 1917’den Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar olan dönem. Üçüncü dönem ise bütünüyle güncel.

İlk bölüm, her ne kadar tarihi açıdan önemliyse de, bu tarih okurun az çok uzmanlık veya ilgi alanı değilse çevrilmeden bırakılabilir. Gene de bu bölümün marksizm dışı bir tarih anlayışıyla yazılmış olmasına rağmen çok iyi bir Ukrayna tarihi özeti olduğunu söylemek gerek.

Sayfalar